zdjecie

DZIAŁKA - SPRZEDAŻ

miejscowość: Lubin, Lubin
powierzchnia: 5754,00 m2
cena: 720 000,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 1620/LFT/GS położoną w Lubin.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 720 000,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:
Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:
W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna,
do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:
Po spełnieniu poniższych warunków
Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:
Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia *:
Telefon:
Telefon komórkowy *:
Adres e-mail:
* Wypełnij wymagane pola