zdjecie

LOKAL - WYNAJEM

miejscowość: LUBIN, centrum
powierzchnia: 38,20 m2
cena: 800,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 1446/LFT/LW położoną w LUBIN.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 800,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:
Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:
W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna,
do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:
Po spełnieniu poniższych warunków
Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:
Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia *:
Telefon:
Telefon komórkowy *:
Adres e-mail:
* Wypełnij wymagane pola