zdjecie

DOM - SPRZEDAŻ

miejscowość: Przyborów, Przyborów
powierzchnia: 74,04 m2
cena: 233 000,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 1168/LFT/DS położoną w Przyborów.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 233 000,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:
Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:
W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna,
do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:
Po spełnieniu poniższych warunków
Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:
Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia *:
Telefon:
Telefon komórkowy *:
Adres e-mail:
* Wypełnij wymagane pola