kontakt z nami

Biuro LOFT24.PL NIERUCHOMOŚCI & KREDYTY czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

tel.601 767 578
tel.691 504 022

tel.531 082 900

biuro@loft24.pl  

59-300 Lubin
ul.Wileńska 4 lok. A

kontakt
facebook
kredyty i leasingi
inwestycje deweloperów

kalkulator opłat

Aby obliczyć orientacyjny koszt zakupu nieruchomości wpisz określoną kwotę.

Wyceny nieruchomości

Współpracujemy z licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, którzy legitymują się wieloletnią praktyką na rynku nieruchomości. Nasi partnerzy są członkami Polskiej Federecji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uprawnionych do wycen bankowych.

Przedmiotem wyceny mogą być:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • budynki (domy mieszkalnych, użytkowe)
 • nieruchomości rolne, przemysłowe
 • ograniczone prawa rzeczowe (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości.

Wyceny nieruchomości mogą być sporządzane między innymi dla celów: 

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenie ceny sprzedaży
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podział majątku
 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • przekształcenie spółdzielczych praw do lokali

Operat szacunkowy sporządzany jest zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi. 

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości i czasu niezbędnego na wykonanie operatu szacunkowego.  Gwarantujemy profesjonalną, rzetelną oraz terminową realizację usługi.